Pacyfizm

Pacyfizm „czynić pokój” – ruch społeczno-polityczny dążący do pokoju, potępiający wojny, a także przygotowania do nich.